Chrzest

jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów:

„N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" - człowiek otrzymuje wiele łask.

 

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii. 

 

Chrzest św. zgłaszają rodzice dziecka w biurze parafialnym przynajmniej kilka dni przed planowaną datą Sakramentu. 
 

Proszę również dostarczyć następujące dane:

* Metrykę urodzenia dziecka - kopia zostaje w kancelarii - oryginał do wglądu
* Imiona i nazwiska rodziców - rodowe ze strony matki dziecka
* Imiona i nazwiska rodziców chrzestnych
* Zaświadczenie od rodziców chrzestnych (o ile mieszkają poza naszą parafią) wystawione przez proboszcza parafii z której pochodzą, że mogą być rodzicami chrzestnymi

* Potwierdzenie dokonania spowiedzi - chrzestni z racji odległości mogą dokument pobrać w swojej parafii
* Data urodzenia rodziców dziecka
* Data i miejsce ślubu rodziców dziecka
* Miejsce zamieszkania rodziców dziecka
* Data urodzenia rodziców chrzestnych
* Miejsce zamieszkania rodziców chrzestnych

 

* WSZYSTKIE DOKUMENTY proszę dostarczyć do kancelarii przynajmniej dwa dni przed wyznaczoną datą sakramentu chrztu

 

 Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii p.w. Macierzyństwa N.M.P. umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub zgodnie z prawem.


Macierzyństwa NMP Jodłowno