Bierzmowanie

jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

 

Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

 

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:

- namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

- nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

- słowa "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego",

 

Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

 

Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Są następujące:

- udoskonala łaskę chrztu,

- głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- udoskonala naszą więź z Kościołem,

- umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

 

Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względy na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

 

 

 

 

Spotkania kandydatów:

- poniedziałek godz. 18:30

- pobrana i wypełniona deklaracja do sakramentu bierzmowania powinna być złożona z chwilą rozpoczęcia czasu przygotowania


Załączone pliki:


Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii p.w. Macierzyństwa N.M.P. umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub zgodnie z prawem.


Macierzyństwa NMP Jodłowno