Małżeństwo

jest związkiem mężczyzny i kobiety, który posiada charakter doczesny. Ziemskie są cele małżeństwa. Pierwszym z nich jest wzajemna pomoc zarówno w organizowaniu codziennego życia, jak i w harmonijnym rozwoju ducha i ciała. Drugim, przekaz życia. Trzecim, wychowanie dzieci. Małżeństwo tworzy dom potrzebny do wychowania dzieci.

 

 

Przygotowanie do sakrament małżeństwa:

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Każdy powinien ze sobą przynieść:

  • Metrykę Chrztu Świętego (pobieramy z parafii, w której dokonał się sakrament chrztu ! - zaznaczyć, że do ślubu)
  • Świadectwa Ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego
  • Dowody osobiste
  • Świadectwa - ostatniej klasy - ukończenia katechezy szkolnej (podstawowej, ponadpodstawowej)


Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii p.w. Macierzyństwa N.M.P. umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub zgodnie z prawem.


Macierzyństwa NMP Jodłowno