13-08-2020 Pierwsza spowiedź

W roku objętym różnymi ograniczeniami z powodu epidemii Covid – 19 udało się nam przygotować dzieci z naszej parafii do pierwszej spowiedzi a następnie do przyjęcia pierwszej komunii świętej. Będzie to pamiętny rok.