Parafia rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Jodłownie

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

1.      Właścicielem i administratorem cmentarza jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa N.M.P. w Jodłownie

ul. Kasztanowa 4, 83-047 Jodłowno

2.    Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

3.    Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

4.    Na terenie cmentarza zabrania się:

·     palenia papierosów i picia alkoholu

·     wjeżdżania samochodami bez zgody administratora cmentarza

·     stawiania ławek przy grobach bez zgody administratora cmentarza

·     budowania kwietników przy grobach

·     sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia

·     wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca

 

5.     Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:

·     pogrzeby

·     ekshumacje

·     kopanie grobów

·     budowanie grobowców

·     stawianie pomników

wymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.

6.    Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemię i gruz ).

7.    Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

8.    Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

9.    Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i wymaga:

·     pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

·     zgody administratora cmentarza

·     wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – można dokonać ekshumacji w innym czasie.

10.       Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

11.       Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12.       Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

13.       Na cmentarzu w Jodłownie grób nie jest automatycznie likwidowany. Administrator cmentarza stara się dotrzeć do opiekuna grobu przez informację na tablicy ogłoszeń parafialnych, a w wypadku zaniedbanego grobu poprzez umieszczenie w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych tabliczki z napisem "Grób do likwidacji". Jeśli przez pół roku nadal się nikt nie zgłosi miejsce jest likwidowane.

14.       W wypadku, gdy opiekun grobu chce kogoś pochować a zaniedbał opłaty za przedłużenie miejsca, musi najpierw uregulować zaległość.

15.       Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przy