Parafia rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Jodłownie

Chrzest

jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów:

„N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" - człowiek otrzymuje wiele łask.

 

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w każdą niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu w kancelarii.

 

Chrzest św. zgłaszają rodzice dziecka w biurze parafialnym przynajmniej kilka dni przed planowaną datą Sakramentu.  

Proszę również dostarczyć następujące dane:

* Ksero odpisu Aktu urodzenia dziecka z USC - kopia zostaje w kancelarii - oryginał do wglądu

* Imiona i nazwiska rodziców - rodowe ze strony matki dziecka

* Data i miejsce urodzenia rodziców dziecka

* Miejsce zamieszkania rodziców dziecka

* Data i miejsce ślubu rodziców dziecka

 

* Imiona i nazwiska rodziców chrzestnych

* Data i miejsce urodzenia rodziców chrzestnych

* Miejsce zamieszkania rodziców chrzestnych

* Zaświadczenie od rodziców chrzestnych (o ile mieszkają poza naszą parafią) wystawione przez proboszcza parafii z której pochodzą, że mogą być rodzicami chrzestnymi

* Potwierdzenie dokonania spowiedzi - chrzestni z racji odległości mogą dokument pobrać w swojej parafii  

* WSZYSTKIE DOKUMENTY proszę dostarczyć do kancelarii przynajmniej dwa dni przed wyznaczoną datą sakramentu chrztu.