Parafia rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Jodłownie

Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Chrystusa

Św. Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. przypomniał, że: „lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.

Sama uroczystość poświęcona Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa sięga swymi korzeniami do corocznych obchodów związanych z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie, które według tradycji są skrawkiem płaszcza setnika, który przebił włócznią Ukrzyżowanego, aby upewnić się o Jego śmierci. Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był skropiony "krwią i wodą" (J 19, 34), która wypłynęła z przebitego boku Jezusa. Rzymscy książęta Savelli, którzy uważali się za potomków setnika, w 1708 r., będąc bliscy śmierci, podarowali kościołowi pw. San Nicola in Carcere ten bezcenny relikwiarz. Relikwia została umieszczona pod krzyżem, który przemówił do mistyczki, św. Brygidy. Wokół tej cennej relikwii rozwinął się ogromny kult. Corocznie, w pierwszą niedzielę czerwca, uroczyście obchodzono święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

Papież Pius X w 1914 roku zmienił datę liturgicznych obchodów na dzień 1 lipca. A z racji Roku jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia uroczystości. Paweł VI, reformując kalendarz, złączył tę uroczystość ze świętem Corpus Domini, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwanego Bożym Ciałem.

Obecnie uroczystość 1 lipca zachowała się jedynie - na zasadzie pewnego przywileju - w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, a kościół tradycyjnie kontempluje Najświętszą Krew Chrystusa przez cały miesiąc lipiec.

Istnieje wiele wyjaśnień sensu teologicznego tego kultu. Chętni poszerzenia swojej wiedzy na ten temat szybko znajdą odpowiednie odnośniki w sieci i książkach tematycznych. My zaś na koniec tych krótkich informacji, kierując już nasze myśli do zasadniczej część nabożeństwa – Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, zacytujmy św. Ignacego z Antiochii, który ok. roku 108, już po wyroku skazującego go na śmierć męczeńską, tak oto napisał: „Nie znajduję przyjemności w pokarmie zniszczalnym ani w rozkoszach tego życia. Chcę Chleba Bożego, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. A jako napoju chcę Krwi Jego, która jest miłością niezniszczalną” (List do Rzymian 7,3). Kontemplując nabożeństwo miesiąca lipca poczujmy to pragnienie…