Parafia rzymskokatolicka Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Jodłownie

Bierzmowanie

jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego.

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

 Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?

 Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.

Są to:

- namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,

- nałożenie ręki biskupa na jego głowę,

- słowa "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego",

 Kto może bierzmować?

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

 Jakie skutki sprawia bierzmowanie?

Są następujące:

- udoskonala łaskę chrztu,

- głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- udoskonala naszą więź z Kościołem,

- umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

 Dlaczego bierzmowanie przyjmuje się raz w życiu?

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

 Spotkania kandydatów:

- ustalane na bieżąco z kapłanem opiekującym się kandydatami

- pobrana i wypełniona deklaracja do sakramentu bierzmowania powinna być złożona z chwilą rozpoczęcia czasu przygotowania

ZAŁĄCZONE PLIKI: DEKLARACJA