II Niedziela Wielkiego Postu

25-02-2024

1. Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkiego Postu, zwaną „Ad Gentes,” w sposób szczególny pamiętamy o  misjonarzach pracujących na całym świecie. Pragniemy ich wesprzeć modlitwą oraz włączyć się w ogólnopolską zbiórkę ofiar zbieranych do puszek przy wyjściu z kościoła.

2.  W ostatnim czasie odbyły się inne zbiórki ofiar do puszek na wsparcie różnych instytucji charytatywnych i dzieł ewangelizacyjnych.

     W niedzielę, 11 lutego, z okazji Dnia Chorego, wsparliśmy Fundację Hospicyjną Św. Franciszka Ksawerego.  Zebrano kwotę 691 zł.

     W Środę Popielcową, 14 lutego na Marsz Życia, mający się odbyć w Gdańsku 16 czerwca br. zebrano kwotę 287 zł.

     W ubiegła niedzielę, 18 lutego, na pomoc dla Ukrainy zebraliśmy kwotę 354 zł.

     Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy: Bóg zapłać!

3. W okresie  Wielkiego Postu gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych.  Wniedziele o godz. 9.15 śpiewamy Gorzkie Żale.  W piątki zaś, o godz. 17.30 odprawiamy Drogę Krzyżową. W tym tygodniu przypada I piątku miesiąca. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17.00. Okazja do Spowiedzi św. w godz. 16.15-17.00. 

4. W ubiegłą niedzielę, 18 lutego odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp Wiesław Szlachetka. W przysłanym protokole powizytacyjnym. Ksiądz Biskup dziękuje nam za wspólną modlitwę i spotkanie z przedstawicielami grup modlitewnych i duszpasterskich działających w naszej parafii. W podsumowaniu swojej wizyty kieruje do nasz następujące słowa: „Dziękuję Parafianom za każdy gest życzliwości, pomoc i troskę o całą Wspólnotę, zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Całą Parafię polecam w modlitwie Bożej opiece przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki naszego Zbawiciela. Z serca wszystkim błogosławię.”

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej oddało do konsultacji społecznych nowelizację rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Jednym z planowanych celów ma być zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Niepokojące są również inne doniesienia medialne o zamierzeniach względem lekcji religii w szkołach. W związku z tym zachęcamy rodziców, zatroskanych o religijne wychowanie dzieci i młodzieży, do składania wniosków i petycji w tej sprawie do ministerstwa. Formularze można znaleźć na stronie Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Gdańskiej  www.katecheza.diecezja.gda.pl