III Niedziela Wielkanocna

14-04-2024

1. Dzisiaj przypada III Niedziela Wielkanocna, obchodzona w naszej Ojczyźnie jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona XVI Tydzień Biblijny, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele.”  Celem tego tygodnia jest ożywienie osobistego kontaktu z Pismem Świętym i pogłębienie zawartej w nim treści. Wczytujmy się z ochotą i rozważajmy  na co dzień Boże Słowo, abyśmy mogli znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania, a jednocześnie umieli pomagać innym w ich dojrzewaniu w wierze i podążaniu przez życie drogą Bożych przykazań. Dzisiaj, po raz ósmy organizowane jest w całej Polsce  Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Przedmiotem lektury jest Księga Dziejów Apostolskich.

2. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za przynajmniej półgodzinną lekturę Pisma Św. Jeśli to będzie krócej niż pół godziny, wówczas odpust będzie cząstkowy. Gdy ktoś nie jest w stanie czytać, może uzyskać taki sam odpust, jeśli tekst Pisma Św. jest czytany przez kogoś innego, bądź dzięki tzw. technice „video” lub „audio.”

4. Za tydzień, 21 kwietnia, przypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Będziemy się modlić o nowe powołania do naszego Gdańskiego Seminarium.

5. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.