Koncepcja przebudowy kościoła MNMP w Jodłownie

Koncepcja zawiera koncepcję widoków elewacji i wnętrza, koncepcję rzutów zagospodarowania parteru i poddasza całej budowli oraz na końcu wizualizację wideo: