Koniec roku szkolnego 2021/2022

Mszą Świętą zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022 dziękując za zdobytą wiedzę, prosząc o szczęśliwe wakacje.