Niedziela Miłosierdzia

07-04-2024

1. Dzisiaj przypada II Niedziela Wielkanocna, która kończy Oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona nazwana Niedzielą Bożego Miłosierdzia, ze względu na obchodzone dzisiaj, na wyraźne życzenie Chrystusa, Święto Miłosierdzia Bożego.

2. Dzisiaj rozpoczynamy również 80. Tydzień Miłosierdzia. Przeżywać go będziemy pod hasłem: „Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1J 5,1). 

3. Dzisiejsza Niedziela jest  Świętem Polskiej i naszej Archidiecezjalnej Caritas. Przed kościołem są zbierane ofiary do puszek  na wsparcie działań charytatywnych i statutowych, prowadzonych przez Gdańską Caritas.

4. Za tydzień, 14 kwietnia przypada Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona Tydzień Biblijny, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele.” 

5. Dzień 14 kwietnia to jednocześnie Święto Chrztu Polski. Modlić się będziemy za naszą Ojczyznę.

6. Dziękujemy mieszkańcom Pomlewa, którzy w tym miesiącu dbają o czystość świątyni.