„Rodzina Rodzinie”

Komunikat Metropolity Gdańskiego

w sprawie programu pomocy „Rodzina Rodzinie”

 

12      Kurenda nr 6/2017


Kuria Metropolitalna Gdańska

 

 ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 180-330 Gdańsk-Oliwa
tel. (58) 552-00-51;
fax. (58) 552-27-75
e-mail: kuria@diecezja.gda.pl 
  Gdańsk-Oliwa, dnia 24 marca 2017 r.
Znak: III D 2 – 6/2017

Komunikat Metropolity Gdańskiego

w sprawie programu pomocy „Rodzina Rodzinie”

Bracia i Siostry!

       Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wskutek tego konfliktu pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Wśród wielu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany i realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wsparcie konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób, a także całych rodzin, instytucji, wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest już 2225 rodzin w Aleppo.

       Serdecznie zachęcam wszystkich diecezjan, zwłaszcza poszczególne parafie, do podjęcia pomocy konkretnym rodzinom w Syrii, tak boleśnie dotkniętym dramatem wojny. Nazwiska rodzin oczekujących na naszą pomoc znajdziemy na internetowej stronie (www.rodzinarodzinie.caritas.pl). (W tym celu  Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła specjalne subkonto „Pomorskie Rodzina – Rodzinie” 57 1160 2202 0000 0000 9060 5732).Z szczególną prośbą zwracam się do księży proboszczów o koordynowanie tą akcją tak, aby każda parafia otoczyła pomocą przynajmniej jedną syryjską rodzinę. Również na rzecz ofiar wojny w Syrii będzie miała miejsce specjalna zbiórka do puszek w Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia br.

       Wszystkim, którzy w duchu miłosierdzia włączą się w dzieło pomocy cierpiącym wskutek wojny rodzinom syryjskim, z wdzięcznością błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup

Metropolita Gdański