Święcenie pojazdów w dzień Św. Krzysztofa

25 lipca 2019 jak każdego roku poświęciliśmy nasze pojazdy i kierowców, prosząc o szczęśliwą każdą podróż i dotarcie do wyznaczonego celu.