Święto Przemienienia Pańskiego

06-08-2023

1. Dzisiaj obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to miało umocnić wiarę Apostołów przed męką Pana Jezusa. Dla nas jest ono przede wszystkim zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia duchowego, poprzez praktykowanie codziennej modlitwy i przyjmowania sakramentów świętych.

2. W Lizbonie kończą się Światowe Dni Młodzieży. Łączymy się duchowo z przedstawicielami młodzieży z całego świata, która po Mszy św. posłania wróci do swoich ojczyzn, aby w nich rozwijać entuzjazm wiary i zachęcać wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, do życia zgodnego z Ewangelią.

3.Do czasu wprowadzenia stałego porządku Mszy św. i nabożeństw, przez cały okres wakacji, godziny odprawianych Mszy św. są podawane na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach i zamieszczane w internecie. Prosimy sprawdzać te informacje i przekazywać je innym.

4.Serdecznie dziękuję osobom, które na wiele sposób wykazują troskę o funkcjonowanie parafii. Wszyscy teraz zdajemy egzamin z naszej odpowiedzialności za dobra materialne i duchowe całej wspólnoty parafialnej, w związku ze zmianami administracyjnymi, dokonanymi w ostatnim czasie przez Ks. Arcybiskupa, Metropolitę Gdańskiego.