V Niedziela Zwykła

04-02-2024

1. Dzisiaj przypada V Niedziela Zwykła w ciągu roku. Liturgia Słowa  przypomina nam o tym, że Bóg troszczy się o nas w każdym wymiarze naszego ludzkiego życia, zarówno duchowym jak i materialnym.  Umiejmy Mu okazać wdzięczność i naprawdę ufajmy w Bożą Opatrzność.

2. Zbliża się wizytacja kanoniczna którą przeprowadzi Ks. Bp Wiesław Szlachetka. Msza św. wizytacyjna odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę 18 lutego br. o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich do udziału we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wizytatora.

3. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w piątek, 9 lutego o godz. 18.00. Tematem spotkanie będzie przygotowanie zbliżającej się  wizytacji kanonicznej.

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Będziemy się modlić za naszych chorych Parafian, zwłaszcza za tych,  których odwiedzamy co miesiąc z posługą sakramentalną. Przyjmujemy zgłoszenia osób starszych pragnących przyjmować Komunię św. i korzystać z sakramentu Spowiedzi św. w swoich domach.

5. Wiemy, że na terenie naszej Gminy działa od lat Fundacja Hospicyjna św. Franciszka Ksawerego. Nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie istnienia i działania tego rodzaju instytucji, które zajmują się opieką paliatywną, spiesząc z pomocą osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. Chorych w naszej Gminie przybywa, a to pociąga za sobą konieczność zdobywania dodatkowych środków, potrzebnych dla opieki nad nimi. Dlatego, w najbliższą niedzielę 11 lutego, w parafiach znajdujących się na terenie naszej Gminy (w Przywidzu, w Jodłownie i w Nowej Wsi Przywidzkiej) odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz naszej lokalnej Fundacji Hospicyjnej.