XIII Niedziela Zwykła

02-07-2023

1. Zgodnie z decyzją Metropolity Gdańskiego, Ks. Abpa Tadeusza Wojdy,  parafia pw. Macierzyństwa N.M.P. rozpoczyna nowy okres w swojej historii. Pozostaje nadal samodzielną jednostką administracyjną, chociaż nie ma już swojego proboszcza. Jej dotychczasowy proboszcz, Ks. Wojciech Gruchała, zakończył swoją posługę duszpasterską w Jodłownie. Został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku-Świbnie. Dziękujemy mu za ponad siedmioletnią pracę duszpasterską w Jodłownie i życzymy wielu łask Bożych w pełnieniu posługi kapłańskiej w nowej parafii.

2. W związku z podjętą przez Metropolitę Gdańskiego decyzją i związanymi z nią zmianami personalnymi, parafia w Jodłownie nie traci swojej odrębności, pomimo, że nie ma swojego proboszcza. Jednak, zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, musi mieć swojego administratora. Został nim Ks. Czesław Hybel, Dziekan Dekanatu Kolbudy, a jednocześnie proboszcz sąsiedniej parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu.

3. Po tych wyjaśnieniach,  chciałbym zwrócić się do całej wspólnoty parafialnej w Jodłownie, unikając sformułowań kanonicznych i urzędowych. Będę posługiwał się językiem księdza, który nie chce być kimś z zewnątrz, ale pragnie żyć i działać razem z Wami i pośród Was, pomimo, że będę mieszkał nadal w Przywidzu i służył też Waszym sąsiadom. Ufam, że skoro jesteśmy sąsiadami, będziemy mieli nie tylko ułatwiony kontakt, ale też znajdziemy wspólny język i właściwy sposób realizacji zadań duszpasterskich i administracyjnych.

5. Zwracam się do Wszystkich wiernych z gorącą prośbą o pomoc w prowadzeniu parafii. W sposób szczególny liczę na wsparcie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Mam nadzieję, że zaplanowane z nią spotkanie, w dniu rozpoczęcia mojej posługi w Jodłownie, w sobotę 1 lipca o godz. 19.00, będzie okazją do znalezienia sposobu zabezpieczenia  dwóch ważnych obiektów: kaplicy i plebanii, jak również pozostałych zabudowań i całego terenu należącego do parafii.

6. Kochani Wierni Parafii pw. Macierzyństwa N.M.P. w Jodłownie! Musimy nauczyć się żyć i działać w nowej rzeczywistości. Chciałbym, ażeby nikt  nie odczuwał zbyt dużych niedogodności, z powodu dokonujących się zmian w codziennym rytmie życia duszpasterskiego,  nowych godzin  sprawowanych Mszy św. i otwarcia Biura Parafialnego. Informacje o tym wszystkim będą umieszczone w gablocie przed wejściem do kaplicy i plebanii oraz na stronie internetowej parafii. Będę się starał, wraz z Ks. Wikariuszem Grzegorzem Kościelniakiem, aby Wspólnota Wiernych w Jodłownie miała zapewnioną opiekę duszpasterską. Ks. Grzegorz rozpocznie swoja posługę w Przywidzu pod koniec sierpnia. Do tego czasu wspierać mnie będą kapłani naszego Dekanatu oraz inni duchowni.

7.  Stały porządek Mszy św. i nabożeństw zostanie wprowadzony na początku września. Do tego czasu będzie on podawany z tygodnia na tydzień w Ogłoszeniach Parafialnych i umieszczany w gablocie oraz w internecie.

8. W nadchodzącym tygodniu  porządek Mszy św. przedstawia się w sposób następujący:

     – we wtorek, 4 lipca,  odbędzie się pogrzeb Śp. Małgorzaty Laskowskiej (lat 64)  z Huty Dolnej. Ceremonie poprowadzi Ks. Andrzej Wilczewski z Czapielska.  Odbędą się one w kościele M.B. Różańcowej w Przywidzu:

       godz. 13.30 Różaniec  

       godz. 14.00 Msza św.  (pochówek na cmentarzu w Przywidzu)

      – w sobotę, 8 lipca, Msza św. o godz. 18.00

      – w niedzielę, 9 lipca, Msza św. o godz. 13.00.

     Obie te Msze św. odprawi Ks. Bogusław Kotewicz z Nowej Wsi Przywidzkiej.

9. W razie potrzeby, proszę kontaktować się w tym tygodniu  z Ks. Andrzejem lub Ks. Bogusławem