XIX Niedziela Zwykła

13-08-2023

1. Dzisiaj przypada XIX Niedziela Zwykła w ciągu roku. Jednocześnie obchodzimy Dzień Fatimski. Zechciejmy w naszych rodzinach odmówić dzisiaj wspólnie Różaniec, ofiarując go – z godnie z życzeniem Matki Bożej – za nawrócenie grzeszników i o pokój na świecie.

2. Jutroprzypada rocznica poświęcenia kościoła archikatedralnego w Gdańsku Oliwie, który jest matką wszystkich kościołów naszej diecezji.Modlić się będziemy za cały nasz lokalny Kościół Gdański – za naszego Metropolitę, Ks. Abpa Tadeusza, jego biskupów pomocniczych: Wiesława i Piotra oraz za wszystkich wiernych. 

3.  We wtorek,  15 sierpnia  będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną w naszej polskiej tradycji Świętem Matki Bożej Zielnej.  Jest to święto nakazane, w którymjesteśmy zobowiązani do uczestnictwa  w Eucharystii, dlatego Msze Święte będą sprawowane wg następującego porządku: jutro Msza św.  zostanie odprawiona o godz. 16.30, a we wtorek o godz.10.00. Na zakończenie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

4.W tym szczególnym dniu, będziemy z dumą wspominać 103. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą. Jest to jednocześnie  święto Wojska Polskiego. W obliczu wielu zagrożeń, które na nowo pojawiły się za naszą wschodnią granicą, będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny, jak również o pokój w Europie i na całym świecie.

5. W związku z powodzią, która w ostatnim czasie nawiedziła Słowenię,  Metropolita Gdański, Ks. Abp Tadeusz Wojda  postanowił, aby dzień 15 sierpnia był obchodzony w naszej archidiecezji jako „Dzień  Solidarności ze Słowenią.”  Oprócz modlitwy, we wszystkich kościołach parafialnych i  rektorskich naszej archidiecezji,  orgaznizowana będzie pomoc materialna w formie zbiórki ofiar pieniężnych do puszek po Mszach świętych. Pamiętajmy o poszkodowanych.

6. Dziękujemy mieszkańcom Ząbrska Górnego za uporządkowanie i udekorowanie naszej świątyni. Słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem osób troszczących się o funkcjonowanie duszpasterstwa i zabezpieczenie kościoła i plebanii.