XV Niedziela Zwykła

16-07-2023

1. Dzisiaj kolejna niedziela wakacji. Niech ten czas odpoczynku dopomoże nam  nie tylko zregenerować nasze siły, ale też przyczyni się do pogłębienia naszych relacji z Bogiem. Pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii.

2.Do czasu wprowadzenia stałego porządku Mszy św. i nabożeństw, przez cały okres wakacji, godziny odprawianych Mszy św. będą podawane na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach i zamieszczane w internecie. Prosimy sprawdzać te informacje i przekazywać je innym.

3. Przez dwa najbliższe tygodnie (do końca lipca br.) Msze św. niedzielne będą sprawowane w soboty o godz. 16.30 i w niedziele o godz. 10.00Nie będzie Mszy św. w sobotę o godz. 18.00.

4Osoby, które zamówiły intencje mszalne w dni powszednie, prosimy o kontakt, w celu wyznaczenia nowego terminu ich odprawienia. Wszystkich prosimy o cierpliwość i pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

5W celu zabezpieczenia kaplicy i plebanii, został w tych budynkach zainstalowany alarm. W najbliższym czasie zostanie też założony monitoring. Osoby mieszkające w pobliżu, prosimy nadal o czujność, w celu zabezpieczenia   parafialnego mienia. Bóg zapłać!

6. Serdecznie dziękuję osobom, które na wiele sposób wykazują troskę, nie tylko o dobra materialne parafii, ale też pomagają w jej funkcjonowaniu. Dziękuję osobom dbającym o czystość Domu Bożego i jego otoczenia. Bóg zapłać! za skoszenie trawy wokół dzwonnicy i wyrwanie chwastów przy pomniku Kolpinga. Nie wymieniam z imienia i nazwiska tych osób, ponieważ ich nie znam osobiście, a nie chciałbym pominąć nikogo. Cieszę się również zaangażowaniem wielu osób w przygotowywaniu liturgii sprawowanej w kaplicy. Dziękuję za otwieranie drzwi na czas i ich zamykanie wraz z włączaniem alarmu. 

7. Proszę o dalszą pomoc w kierowaniu parafią. Będę wdzięczny za każdą sugestię i dobrą radę, abyśmy wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań duszpasterskich i gospodarczych, dla dobra całej wspólnoty parafialnej.

8. Z żałobnej karty:

                                   Śp. Małgorzata Laskowska, lat 64 – Huta Dolna

                                   Śp. Halina Kuczkowska, lat 77 – Gdańsk