XVI Niedziela Zwykła

23-07-2023

1. Dzisiaj kolejna niedziela wakacji. Niech ten czas odpoczynku sprzyja jednocześnie pogłębieniu naszych relacji z Bogiem i ze wspólnotą Kościoła. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tłumacząc się różnymi zajęciami i atrakcjami. Świat, który nas otacza  potrzebuje świadków Chrystusa. A On nas liczy, także podczas wakacji. 

2.Do czasu wprowadzenia stałego porządku Mszy św. i nabożeństw, przez cały okres wakacji, godziny odprawianych Mszy św. będą podawane na bieżąco w niedzielnych ogłoszeniach i zamieszczane w internecie. Prosimy sprawdzać te informacje i przekazywać je innym.

3. Do końca lipca Msze św. niedzielne będą sprawowane w soboty o godz. 16.30 i w niedziele o godz. 10.00Nie będzie Mszy św. w sobotę o godz. 18.00.

4Osoby, które zamówiły intencje mszalne w dni powszednie, prosimy o kontakt, w celu wyznaczenia nowego terminu ich odprawienia. Wszystkich prosimy o cierpliwość i pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

5W celu zabezpieczenia kaplicy i plebanii, został w tych budynkach zainstalowany alarm. W najbliższym czasie zostanie też założony monitoring. Osoby mieszkające w pobliżu, prosimy nadal o czujność, w celu zabezpieczenia   parafialnego mienia. Bóg zapłać!

6. Serdecznie dziękuję osobom, które na wiele sposób wykazują troskę, nie tylko o dobra materialne parafii, ale też pomagają w jej funkcjonowaniu. To przejaw naszej wspólnej odpowiedzialności, z której zdajemy teraz egzamin, w związku ze zmianami administracyjnymi, dokonanymi w ostatnim czasie.

7. Proszę nadal o pomoc w kierowaniu parafią. Będę wdzięczny za każdą sugestię i dobrą radę, abyśmy wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań duszpasterskich i gospodarczych, dla dobra całej wspólnoty parafialnej.